Forskning, litteratur och länkar

Mycket av de råd och rön som ges idag utgår ifrån evidensbaserad kunskap (forskning) och/eller beprövad erfarenhet. Det allra bästa är om rekommendationer har en grund utav båda två – där både teori och praktik stödjer rekommendationen. Tyvärr finns det inte mycket forskning om ergonomiskt barnbärande i sig, men mycket annan forskning som ändå på olika sätt kan vara applicerbara på barnbärandet.

Här kommer jag att samla forskning och relevant litteratur för den som vill veta mer, samt skriva lite sammanfattning och egna slutsater om den forskning jag länkar till. Mina egna slutsatser skall inte tas som en absolut sanning, utan mer om mina tankar kring studien som gjorts och hur den kunskapen kan appliceras inom ergonomiskt barnbärande.

FORSKNINGSARTIKLAR

LITTERATUR

INFORMATIVA LÄNKAR